Kniha Mecenáš A. Oliva a jeho odkaz

250 

Kniha Mecenáš A. Oliva a jeho odkaz obsahuje velice zajímavý pohled na život A. Olivy včetně řady historických fotografií. 

Katalogové číslo: 001 Kategorie:

Popis

Pocházel ze skromných poměrů a svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků. Působil také jako ředitel Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Byl i štědrým mecenášem umění, jako příklad lze uvést houslového virtuosa Františka Ondříčka, malíře Václava Brožíka, malíře Emanuela Dítě, spisovatele a dramatika Františka Šubrta. Založil několik nadací a nadačních fondů. Ačkoliv sám byl bezdětný, nebyl mu lhostejný osud opuštěných dětí. U Pražského magistrátu prosadil  smlouvu na výstavbu ojedinělého zařízení ve střední Evropě – vychovatelnu pro děti v Říčanech u Prahy. Stavba byla zahájena v roce 1895 stavitelem Kaurou podle projektu známého pražského architekta J. Fialky.V říjnu 1896 byla vychovatelna Aloise a Luisy Olivových  pro 80 dívek a 40 chlapců otevřena. Prvním ředitelem ústavu se stal Leopold Pek. Ústav měl vlastní hospodářství s 28 ha orné půdy a 11 ha lesa. Třetinu nákladů spojených s výstavbou a nákupem pozemků uhradil Alois Oliva. Na zajištění provozu vychovatelny Alois Oliva založil nadaci, v jejímž základním jmění bylo kromě značné finanční hotovosti i 5 domů v Praze. Z výnosů majetku nadace a ve spolupráci s Pražským magistrátem byl financován provoz vychovatelny. Ústav postupně měnil svoji náplň z vychovatelny na ozdravovnu (v roce 1926), v období války na plicní preventorium a po roce 1945 opět na ozdravovnu. V roce 1980 byla ozdravovna reprofilizována na Dětskou respirační léčebnu, která se stala v roce 1994 s přilehlými pozemky opět historickým majetkem města Prahy.

Alois Oliva se narodil dne 11. 7. 1822 v Kutné Hoře a zemřel 21. 12. 1899 v Praze. Pohřben je spolu s manželkou v rodinné hrobce v Praze na Olšanech.