Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Činnost v zahraničí

V roce 2012 proběhla 2 grantové řízení z výnosů NIF. I. kolo bylo vypsáno na studijní cestu pro NNO a pečující profese s tematickým zaměřením na péči o děti a mládež se zdravotním a sociálním znevýhodněním, Toulavý autobus. Výše příspěvku činila 225 262 Kč.  Studijní cestu do Gibraltaru uspořádalo o.s. Enagram. Projekt měl za úkol seznámit účastníky se zdravotní a sociální péčí, která je poskytována dětem a mládeži se zdravotními a sociálními problémy. Účastnici navštívili několik státních, neziskových i církevních zařízení, zúčastnili se mnoha přednášek i workshopů např. na ministerstvu práce a soc. věcí, ministerstvu zdravotnictví.

Ve II. mimořádném dotačním kole bylo  rozděleno 12 nadačních příspěvků v celkové výši 567 135 Kč.

Začátkem roku  dodala Olivova nadace lékařské přístroje a vybavení na pediatrické oddělení do nemocnice v srbském městě Vršac.(Galerie)  Město je centrem českých obyvatel žijících v provincii Vojvodina. Právě v této nemocnici se léčí čeští krajané, žijící v této provincii.

O podporu požádalo České krajanské sdružení Přátelé Jižního Banátu v čele s předsedkyní Vlastenkou Krišan, která přiznala, že zdravotnictví je v jejich oblasti na mnohem horší úrovni než v České republice. I přesto, že bylo dětské oddělení nemocnice rekonstruováno, bylo potřeba dovybavit jej potřebnými lékařskými přístroji. Do vršacké nemocnice tak bylo dovezeno mobilní EKG pro děti, 16 germicidních lamp nutných na porodních sálech nebo JIP a váha pro novorozence. Většinu přístrojů v hodnotě 150 tisíc nakoupila a hradila Olivova nadace, část prostředků byla získána ze sponzorského daru.

Ve dnech 19. – 31. 3. 2012 zajišťovala nadace ve spolupráci s OEC odbornou stáž lékařů z této nemocnice. Lékaři měli možnost seznámit se s péčí o nemocné děti přímo v Olivově dětské léčebně, kde se doléčují zejména respirační onemocnění. Dále navštívili pediatrické a neonatologické oddělení benešovské nemocnice a Dětskou fakultní nemocnici v Praze na Karlově.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2012 navštívili zástupci Olivovy nadace Ukrajinu. Cílem jejich cesty byla návštěva několika dětských nemocničních zařízení, kam darovala lékařské přístroje. Při této příležitosti navštívili Generální konzulát ČR ve Lvově, kde proběhlo jednání s Mgr. Davidem Pavlitou – generálním konzulem a konzulkou Martinou Pavlitou o další spolupráci. Zástupci Olivovy nadace taktéž přivezli dárek žákům 62. základní školy – dětské dresy české reprezentace na fotbalové mistrovství EURO 2012. Tyto dresy byly využity při žákovském fotbalovém mistrovství EURO, které bylo ve Lvově pořádáno u příležitosti tohoto mistrovství.

Ve dnech 22.-24.6.2012 se konal druhý ročník Říčanských Olivových slavností.

Dvoudenní festiválek  byl naplněný hudbou,  zpěvem , zábavou a soutěžemi. Festival zahájilo slavnostní defilé historických motocyklů a autoveteránů. Program zahájila  Markéta Mátlová,  nejmenší diváky potěšila oblíbená  Dáda Patrasová. Starší děti přivítali populární dívčí skupinu 5 Angels a milovníci rytířských klání byli vtaženi do středověké bitvy a zúčastnili se soutěže pořádané samotnými Maltézskými rytíři. Dále vystoupili:  Heidi Janků, Trio Ivana Hlase (Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba), Jazz Combo Libčice, Chameleons, Harpyje,  Holoubek Trio a další.

V létě nadace zorganizovala ozdravné pobyty pro děti českých krajanů ze Srbského Banátu a z vesnic Černobylské oblasti. Ubytování i strava byla zajištěna v Olivově dětské léčebně.

Děti ze Srbska v rámci programu navštívily Senát Parlamentu ČR, kde je přijal senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Pro děti krajanů z celého světa byl uspořádán ve spolupráci s o.s. Sedm Paprsků a České školy bez hranic tábor s výukou českého jazyka. Děti se seznámily s historií České republiky, v rámci výuky navštívily Prahu a Kutnou Horu, velkým zážitkem byla noční prohlídka zámku Konopiště.

20. 12. 2012 proběhlo tradiční uctění památky Aloise Olivy, zakladatele nadace a Vychovatelny v Říčanech, u rodinné hrobky, následovala bohoslužba v Kostele Sv.Rocha na Olšanech.

Adventní benefiční koncert v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v podání Markéty Mátlové a Barbory Solazo – zpěv, Jana Kalfuse – varhany, pěveckého sboru Camera Chabra. Dirigoval Prof. Lubomír Mátl. Finanční prostředky získané z dobrovolného vstupného byly použity na podporu zdravotních a sociálních programů pro děti.