Rozdělení grantů

Výsledky grantového řízení 2016

Poskytnuté nadační příspěvky z NIF – grantové řízení 2014

NP 002/2014 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Rehabilitační centrum Střediska Víteček 50 000,-
NP 003/2014 Adam Skolil Systém kontinuálního monitorování glykémie 24hod. 20 000.-
NP 004/2014 ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Soubor rehabilitačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v centru Arpida, o.s. 42 000,-
NP 005/2014 Centrum pro všechny, o.s. Hurá, jedeme na tábor 20 000,-
NP 006/2014 DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Pomůcky pro zrakově postižené děti 38 000,-
NP 007/2014 Jan Juřička Zakoupení kontinuálního monitoru glykemie Dexcom 64 20 000,-
NP 008/2014 Jan Kosíř Honzík předškolákem 30 000,-
NP 009/2014 Olivova dětská léčebna, o.p.s. Respirační nemoci a dechová rehabilitace 50 000,-
NP 010/2014 Sdružení „Piafa“ ve Vyškově Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyziterapie a hipoterapie 20 050,-
NP 011/2014 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. Speciální učební pomůcky pro děti a mláde na výuku plavání pro potřeby plavecké školy PK Slávia VŠ Plzeň 5 209,-
NP 012/2014 Richard Čumpelík Zakoupení předního přídavného kolečka FreeWheel k mechanickému vozíčku 8 000,-

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2013:

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub „PAPRSEK“ Podpora půjčovny „PAPRSEK“ – nákup kompenzačních pomůcek – 50 000 Kč
 • Občanské sdružení Borůvka – Rehabilitace i pro další – 30 000 Kč
 • Jan Třeštík – Kompenzace diabetu 1.typu – 17 000 Kč
 • Barbora Návarová – Pořízení sluchadla pro sluchově postižené – 18 000 Kč

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2012:

 • Dětské odd.nemocnice Vršac zdravotní technika
 • Karolína Anna Möckl Dvořáčková – úhrada pobytu dítěte v rehab.centru Arpida – 5.000 Kč
 • Olivovo evropské centrum, o.p.s. – činnost obecně prospěšné – 200.000 Kč
 • Diaklub Nová Paka – Ozdravný pobyt diabetických dětí ČR v Českém ráji – 5.000 Kč
 • Generální knzulát ČR na Ukrajině – Fotbalový turnaj dětských dresů se znakem ČR – nákup 4.708 Kč
 • „I MY“ – Společnost pro podporu Jarní víkendové setkání rodin lidí s postižením, o.s. – 10.000 Kč
 • Pestrá společnost, o.p.s. – Čtyři tlapky pro Anetku – 60.000 Kč
 • Diagonie ČCE Čáslav – Do budovy bez barier – 60.000 Kč
 • ODL, o.p.s. – Pobyty pro děti s doprovodem ze sociálně slabého a znevýh. prostředí – 68.000 Kč
 • Občanské sdružení Borůvka, – Elektrický vozík Borovany – 60.000 Kč
 • Společnost pro mukopolysacharidosu – Podpora dětí nemocných mukopolysacharidosou – 60.000 Kč
 • Jozef Suchý – Notebook pro studium – 18.000 Kč
 • ODL, o.p.s. – Ozdravné pobyty pro děti se soc.znevýhodněním – 90.000 Kč
 • ZŠ a MŠ, Kaňka o.p.s. – Kaňka bez barier! – 49.000 Kč
 • Dobromysl, o.p.s. – Rehabilitace – 34.790 Kč
 • Adam RADEK – FO mechanický vozík FOX TANGO – 4.000 Kč
 • Sdružení „Piafa“ ve Vyškově – Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyzioterapie a hipoterapie – 58.845 Kč

Florimon KROUZA – příspěvek na nákup dětského pulzního oxymetru – 4.500 Kč

Podporují nás: