Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Jak můžete pomoci

Vážení přispěvatelé a dárci,

věděli jste, že svým darem pro Olivovu nadaci můžete pomáhat také sobě?

Jednou z možných forem podpory neziskových organizací je finanční dar. Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak i právnické osoby mohou hodnotu svého daru odečíst od základu daně.

Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021).

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Pokud se rozhodnete věnovat nám finanční dar či jste jej již darovali, můžete hodnotu svého daru prokázat v potvrzení. Stačí zaslat krátký e-mail na adresu info@olivovanadace.cz a my Vám ho v lednu následujícího roku obratem rádi vystavíme.