Příjem nových žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků

Olivova nadace opět otevírá příjem nových žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků. Formulář žádosti je volně ke stažení na webu nadace a nejzazší termín pro její doručení je 31.3.2022. Po tomto datu dojde k posouzení doručených žádostí a vyrozumění všech žadatelů.