Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Dne 11.7.2021 by oslavil své 199 narozeniny zakladatel naší nadace pan Alois Oliva

Olivova nadace byla založena velkoprůmyslníkem Aloisem Olivou v roce 1896 k podpoře a financování vychovatelny Aloise a Luisy Olivových v Říčanech u Prahy.

Alois Oliva byl dlouhá léta známý jako mecenáš umění a dobročinných spolků. Vlastní děti neměl a tak s manželkou Louisou podporoval výchovu dětí z chudých rodin. Dne 15. června 1890 věnovali u příležitosti sňatku arcikněžny Marie Valerie dva své domy v centru Prahy – Na příkopě 573 a 957 (průchod na Ovocný trh) pražské obci s tím, aby všechny výnosy z těchto budov po jejich smrti byly použity na financování nově zřízené vychovatelny pro zanedbané děti. Zařízení se mělo jmenovat „Dětský vychovací ústav Aloisa a Louisy Olivových – Vychovatelna Olivových“. Výchova měla být zaměřena na získání praktických zkušeností, zejména řemeslných dovedností, které by umožnily chovancům po propuštění soběstačný život. Výuka v češině se měla provádět, s výjimkou vyššího vzdělání, přímo v ústavu

Městská rada tento dar s radostí přijala a rozhodla se vyplácet po následujících pět let každoročně 10.000 zlatých na úhradu počátečních nákladů spojených s nákupem pozemku a výstavbou budov. Z vděčnosti také přejmenovala pražskou ulici, v níž dárce žil, na Olivovu (předtím se jmenovala Sirotčí). Svým darem se Olivovi zařadili mezi největší mecenáše své doby, jakými byli Anna Náprstková a Josef Hlávka.

Počátkem roku 1892, po smrti manželky, dal Alois Oliva souhlas se zahájením prací. Koupil parcelu u Říčan za 15.846 zlatých a na stavbu přispěl dalšími 50.000 zlatých. Provedení bylo zadáno architektu Kaurovi, vrchnímu inženýru Taťounovi a stavitelům Romováčkovi a Fialkovi. Vnějším vzhledem měla budova připomínat palác s věží, vnitřní uspořádání mělo být podřízeno potřebám moderního výchovného ústavu (kaple, tělocvična, jídelna, učebny, dílny, ložnice, umývárny apod.).

Ústav byl slavnostně otevřen v neděli 18. října 1896 za přítomnosti pražského starosty Čeňka Gregora, jeho náměstka Vladimíra Srba, zakladatele Aloise Olivy, zemského školního inspektora Procházky, zástupců vlasteneckých spolků, představitelů okolních obcí i mnoha občanů. Starosta poděkoval zakladateli, promluvil k novému řediteli, učitelům i chovancům a slovy „Otvírám tímto ústav manželů Olivových“ oficiálně zahájil provoz. Alois Oliva pak poděkoval sboru obecních starších hl. m. Prahy i komisi pro stavbu za podporu, oslovil učitele a předal 100 zlatých říčanskému starostovi pro chudé v jeho městě. Nakonec zazpívali členové říčanského sboru společně s několika členy Hlaholu a přítomní kněží vysvětili budovu. Do ústavu téhož dne nastoupilo prvních 14 chlapců a 18 dívek, s tím, že kapacita umožňovala zvýšit jejich počet na 120.

V současné době existuje samostatně jak obnovená Olivova nadace, tak Olivova dětská léčebna pro onemocnění dýchacích cest, svalového ústrojí a obezitu v Říčanech.