Poděkování

Srdečně děkujeme firmě Oresi, s.r.o. z Březí u Říčan za poskytnutí věcného daru v hodnotě 12 293 Kč. Díky tomuto daru uspoříme provozní náklady na chod nadace  a poskytneme tak více finančních  prostředků dětem se zdravotním postižením.

Děkujeme také za milé a vstřícné jednání, velmi si toho vážíme.

Podporují nás: