Poděkování…

Upřímně děkujeme Pěveckému sboru Elišky Erlichové z Říčan za krásné vystoupení na adventním koncertu Olivovy nadace. Poděkování patří všem, kdo se na vystoupení podíleli, zvláště pak velké poděkování patří všem zúčastněným dětem.

http://www.peveckysbor.cz/staromestske-namesti-2017

http://www.peveckysbor.cz/sladka-odmena-dorty-2017

Děkujeme samozřejmě také všem za finanční dary – výnos této dobročinné akce ve výši =5.083 Kč bude použit na nadační příspěvek pro děti s diabetem.

Podporují nás: