Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

OLIVOVA NADACE

vypisuje grantová pravidla pro poskytnutí nadačních příspěvků v roce 2016

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež do 26 let.

Nadační příspěvky budou v roce 2016 poskytnuty  k těmto účelům:

  • Zakoupení zdravotnického přístroje
  • Pořízení kompenzační pomůcky
  • Pořízení speciální výukové pomůcky

Celková částka určená k rozdělení je 300 000 Kč.

Finanční požadavek pro jednotlivý projekt nesmí přesáhnout  částku 30 000,- Kč.

Žadatelem může být právnická i fyzická osoba.

Podrobná grantová pravidla a závazné formuláře ke stažení ZDE