Canisterapie Dětský den 6.6.

Členka správní rady Olivovy nadace PhDr. Nina Krásenská  chodí pravidelně za dětmi do ODL a bezplatně canisterapeuticky pracuje s fenou airedale terriera Olinkou.

Potřebné zázemí a servis jí poskytuje Olivova nadace.

Podporují nás: