OLIVOVA NADACE PODPOŘILA PROJEKT INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

KOHEZNÍ POBYTY PRO NOVĚ VZNIKLÉ ŽÁKOVSKÉ KOLEKTIVY (PREVENCE VÝUKOVÉHO A SOCIÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NTEGROVANÝCH DO ŠKOL HLAVNÍHO PROUDU, PODPORA PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ TŘÍDNÍCH UČITELŮ)

PROJEKT INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.– KOHEZNÍ POBYTY PRO NOVĚ VZNIKLÉ ŽÁKOVSKÉ KOLEKTIVY (PREVENCE VÝUKOVÉHO A SOCIÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NTEGROVANÝCH DO ŠKOL HLAVNÍHO PROUDU, PODPORA PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ TŘÍDNÍCH UČITELŮ)

Canisterapie Dětský den 6.6.

Členka správní rady Olivovy nadace PhDr. Nina Krásenská  chodí pravidelně za dětmi do ODL a bezplatně canisterapeuticky pracuje s fenou airedale terriera Olinkou.

Potřebné zázemí a servis jí poskytuje Olivova nadace.

Pozvánka na adventní koncert

Srdečně  Vás zveme na  ADVENTNÍ KONCERT,  který se koná ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 17.00 hodin

v Mikulášském chrámu Čs. církve husitské na Staroměstském náměstí v Praze 1. 

Na programu budou skladby  J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Foureho a dalších

vystupují

Josef Zámečník – trubka, Josef Kšica – varhany,

Miroslav Rovenský – lesní roh

a Harpyje – flétnový soubor ZUŠ Říčany

Vstupné: dobrovolné

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na nadační příspěvky pro děti se zdravotním postižením.

Podporují nás: