OLIVOVA NADACE

vypisuje grantová pravidla pro poskytnutí nadačních příspěvků v roce 2016

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež do 26 let.

Nadační příspěvky budou v roce 2016 poskytnuty  k těmto účelům:

  • Zakoupení zdravotnického přístroje
  • Pořízení kompenzační pomůcky
  • Pořízení speciální výukové pomůcky

Celková částka určená k rozdělení je 300 000 Kč.

Finanční požadavek pro jednotlivý projekt nesmí přesáhnout  částku 30 000,- Kč.

Žadatelem může být právnická i fyzická osoba.

Podrobná grantová pravidla a závazné formuláře ke stažení ZDE

Canisterapie pro děti v Olivově dětské léčebně s PhDr. Ninou Krásenskou, členkou správní rady nadace, a fenkou Olinkou

pro zobrazení galerie z canisterapie pro děti v Olivově dětské léčebně s PhDr. Ninou Krásenskou, členkou správní rady nadace, a fenkou Olinkou 

Charitativní burza hraček

http://www.zsspojencu.cz/obsah/charitativni-burza-hracek

Adam, je 9 letý chlapec, chodí do 3. třídy ZŠ. Má 5 rokem Diabetes Mellitus I. Typu. Je závislý na inzulínu. Od roku 2014 má inzulínovou pumpu. Vzhledem k tomu, že často trpí hypoglykémiemi (nízkými glykémiemi) přes den i v noci, je potřebné sledování glykémie – přítomnosti cukru v krvi celých 24 hodin denně. Na to používá senzor – systém kontinuálního monitorování glykémie, které přispívá k detekci hypoglykémie a hyperglykémie, zlepšuje zároveň léčbu cukrovky.

Je to velká pomoc pro rodiče, ale také pro učitele na hodinách a při tělocviku. Adam často absolvuje výlety, exkurze, školu v přírodě, tréninky a tento systém připojený k pumpě nám umožní sledovat a podle toho léčbu upravovat a zabránit tak častým hypoglykémiím a hyperglykémiím.

OLIVOVA NADACE PODPOŘILA PROJEKT INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

KOHEZNÍ POBYTY PRO NOVĚ VZNIKLÉ ŽÁKOVSKÉ KOLEKTIVY (PREVENCE VÝUKOVÉHO A SOCIÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NTEGROVANÝCH DO ŠKOL HLAVNÍHO PROUDU, PODPORA PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ TŘÍDNÍCH UČITELŮ)

PROJEKT INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.– KOHEZNÍ POBYTY PRO NOVĚ VZNIKLÉ ŽÁKOVSKÉ KOLEKTIVY (PREVENCE VÝUKOVÉHO A SOCIÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NTEGROVANÝCH DO ŠKOL HLAVNÍHO PROUDU, PODPORA PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ TŘÍDNÍCH UČITELŮ)

Podporují nás: