Poděkování

Srdečně děkujeme firmě Oresi, s.r.o. z Březí u Říčan za poskytnutí věcného daru v hodnotě 12 293 Kč. Díky tomuto daru uspoříme provozní náklady na chod nadace  a poskytneme tak více finančních  prostředků dětem se zdravotním postižením.

Děkujeme také za milé a vstřícné jednání, velmi si toho vážíme.

Nové www stránky

Dnes jsme pro Vás spustili nové www stránky.

Omluvte prosím případné chybky, vše stále zdokonalujeme :o).

Nyní můžete náš web navštěvovat i z chytrýcch telefonů.

Za jakékoliv připomínky, případně informace o nekompatibilitě, nebo chybách budu vděčný na emailu info@mujmail.eu s předmětem „Olivova Nadace“.

Podpořené projekty v roce 2016

  • Základní škola pro zrakově postižené – „Kohezní pobyty pro žáky ZŠ“
  • Diaklub Nová Paka – „Diatábor“ a „Oslava světového dne diabetu“
  • Olivova dětská léčebna – nákup nových matrací pro dětské pacienty
  • 27 nadačních příspěvků pro děti se zdravotním postižením mimo grantové řízení  v celkové výši téměř 900 000 Kč.

 Výše uvedené projekty by se neobešly bez pomoci našich dárců.

Zvláště děkujeme za přínosnou spolupráci

OLIVOVA NADACE

vypisuje grantová pravidla pro poskytnutí nadačních příspěvků v roce 2016

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež do 26 let.

Nadační příspěvky budou v roce 2016 poskytnuty  k těmto účelům:

  • Zakoupení zdravotnického přístroje
  • Pořízení kompenzační pomůcky
  • Pořízení speciální výukové pomůcky

Celková částka určená k rozdělení je 300 000 Kč.

Finanční požadavek pro jednotlivý projekt nesmí přesáhnout  částku 30 000,- Kč.

Žadatelem může být právnická i fyzická osoba.

Podrobná grantová pravidla a závazné formuláře ke stažení ZDE

Podporují nás: