Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Právě dnes uplynulo 200 let od narození pana Aloise Olivy, člověka s velkým srdcem…

Právě dnes uplynulo 200 let od narození pana Aloise Olivy, člověka s velkým srdcem… Alois Oliva se narodil 11.7.1822. Pocházel ze skromných poměrů, vystudoval gymnázium v Drážďanech a odbornou obchodní školu v Praze. Vyučil se v obchodě s koloniálním zbožím, od roku 1842 pracoval jako prokurista a poté účetní. Svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků.

Působil také jako ředitel Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Byl i štědrým mecenášem umění, jako příklad lze uvést houslového virtuosa Františka Ondříčka, malíře Václava Brožíka, malíře Emanuela Dítě, spisovatele a dramatika Františka Šubrta. Ačkoliv sám byl bezdětný, nebyl mu lhostejný osud opuštěných dětí. S manželkou Luisou, kterou poznal na studiích v Drážďanech, předložili roku 1890 Pražské obci návrh na vybudování ojedinělého zařízení ve střední Evropě – ústavu pro ochranu zanedbané a opuštěné mládeže v Říčanech u Prahy. Roku 1895 pak založili nadaci, která měla vychovatelnu vybudovat a provozovat. Stavba byla zahájena v roce 1895 stavitelem Kaurou podle projektu známého pražského architekta J. Fialky. V říjnu 1896 byla vychovatelna Aloise a Luisy Olivových  pro 80 dívek a 40 chlapců otevřena.

Od roku 1863 působil Oliva také v pražské městské samosprávě a v letech 1865 až 1877 a 1883 až 1889 zasedal i v českém zemském parlamentu a Říšské radě. Roku 1884 ale většinu aktivit utlumil, vzdal se podnikání a začal se věnovat charitě.