Partneri Partneri
Partneri
Partneri Partneri Partneri Partneri
Výroční zpráva 2019

 


< Novější | 1 2 3 4 5 6 735 | Starší >

Posláním nadace je nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.  Na základě výběrových řízení Olivova nadace poskytuje právnickým i fyzickým osobám nadační příspěvky: u právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob nadační příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek (digitální sluchadla, čtecí zařízení, invalidní vozíky apod.). Nadace zajišťuje i finanční prostředky pro vzdělávací aktivity směřujících k rozvoji neziskového sektoru zejména v oblasti sociální a zdravotnické a podílí se na realizaci těchto aktivit. Nadační příspěvky jsou poskytovány v České republice i v zahraničí.


Správní rada
              

Dozorčí rada
  

Olivova nadace byla založena velkoprůmyslníkem Aloisem Olivou v roce 1896 k podpoře a financování vychovatelny Aloise a Luisy Olivových v Říčanech u Prahy. Alois Oliva se narodil dne 11. 7. 1822 v Kutné Hoře a zemřel 21. 12. 1899 v Praze. Pohřben je spolu s manželkou v rodinné hrobce v Praze na Olšanech. Pocházel ze skromných poměrů a svojí pílí a pracovitostí se stal velkoobchodníkem s cukrem, císařským radou, zakladatelem a členem správní rady Živnobanky, Pražské burzy, Obchodní akademie a mnohých jiných obchodních a průmyslových podniků. Působil také jako ředitel Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Byl i štědrým mecenášem umění, jako příklad lze uvést houslového virtuosa Františka Ondříčka, malíře Václava Brožíka, malíře Emanuela Dítě, spisovatele a dramatika Františka Šubrta. Založil několik nadací a nadačních fondů. Ačkoliv sám byl bezdětný, nebyl mu lhostejný osud opuštěných dětí. U Pražského magistrátu prosadil  smlouvu na výstavbu ojedinělého zařízení ve střední Evropě – vychovatelnu pro děti v Říčanech u Prahy. Stavba byla zahájena v roce 1895 stavitelem Kaurou podle projektu známého pražského architekta J. Fialky.V říjnu 1896 byla vychovatelna Aloise a Luisy Olivových  pro 80 dívek a 40 chlapců otevřena. Prvním ředitelem ústavu se stal Leopold Pek. Ústav měl vlastní hospodářství s 28 ha orné půdy a 11 ha lesa. Třetinu nákladů spojených s výstavbou a nákupem pozemků uhradil Alois Oliva. Na zajištění provozu vychovatelny Alois Oliva založil nadaci, v jejímž základním jmění bylo kromě značné finanční hotovosti i 5 domů v Praze. Z výnosů majetku nadace a ve spolupráci s Pražským magistrátem byl financován provoz vychovatelny. Ústav postupně měnil svoji náplň z vychovatelny na ozdravovnu (v roce 1926), v období války na plicní preventorium a po roce 1945 opět na ozdravovnu. V roce 1980 byla ozdravovna reprofilizována na Dětskou respirační léčebnu, která se stala v roce 1994 s přilehlými pozemky opět historickým majetkem města Prahy.

Obnovení nadace

Olivova nadace byla dvakrát zrušena a to s příchodem nacistů do ČSR a také za komunistického režimu. Teprve v  roce 1990 byla činnost Olivovy nadace obnovena a byla navázána i historická spolupráce s Magistrátem hl.města Prahy. I přesto, že Olivova nadace je právním nástupcem nadace, kterou založil A. Oliva, nebyl jí dosud majetek vrácen. Na základě rozhodnutí Krajského soudu pokus o restituci nadačního majetku nemá podporu v zákoně o mimosoudních rehabilitacích, a proto  nebylo možné majetek vrátit.

Olivova nadace v roce 1995 odstátnila Dětskou respirační léčebnu v Říčanech a zřídila nadační léčebnu s kapacitou 143 lůžek, která převzala péči o děti s alergickými a respiračními nemocemi. Budovy a areál léčebny byl dlouhodobě Magistrátem hl. m. Prahy nadaci pronajat. V souvislosti s přijetím zákona č. 227/1997 Sb. nebylo možné, aby nadace poskytovala nadále služby, a proto byla založena Olivova dětská léčebna, o.p.s., která zahájila svoji činnost v říjnu 1998. Olivova nadace byla přeregistrována Městským obchodním soudem 13. listopadu 1998.

Olivova nadace je podle dostupných informací jedinou nadací v České republice, která byla v průběhu svého trvání dvakrát zrušena a opět obnovena. Myšlenka pana Olivy konat dobro tak žije dál a nezničil ji ani říšský protektor, ani komunistický režim.

V roce 1992 získala Olivova nadace darem od manželů Guttmannových lázeňský dům Astoria v Jánských Lázních. V letech 1992 až 1996 Olivova nadace v lázeňském domě zajišťovala ozdravné pobyty pro děti.V roce 1998 se Astoria stala nadačním jměním.

                                        

http://www.hotel-astoria.cz/

| Rozdělení grantů | Grantová pravidla | Výroční zpráva |

V roce 2012 proběhla 2 grantové řízení z výnosů NIF. I. kolo bylo vypsáno na studijní cestu pro NNO a pečující profese s tematickým zaměřením na péči o děti a mládež se zdravotním a sociálním znevýhodněním, Toulavý autobus. Výše příspěvku činila 225 262 Kč.  Studijní cestu do Gibraltaru uspořádalo o.s. Enagram. Projekt měl za úkol seznámit účastníky se zdravotní a sociální péčí, která je poskytována dětem a mládeži se zdravotními a sociálními problémy. Účastnici navštívili několik státních, neziskových i církevních zařízení, zúčastnili se mnoha přednášek i workshopů např. na ministerstvu práce a soc. věcí, ministerstvu zdravotnictví.

Ve II. mimořádném dotačním kole bylo  rozděleno 12 nadačních příspěvků v celkové výši 567 135 Kč.

Začátkem roku  dodala Olivova nadace lékařské přístroje a vybavení na pediatrické oddělení do nemocnice v srbském městě Vršac.(Galerie)  Město je centrem českých obyvatel žijících v provincii Vojvodina. Právě v této nemocnici se léčí čeští krajané, žijící v této provincii.

O podporu požádalo České krajanské sdružení Přátelé Jižního Banátu v čele s předsedkyní Vlastenkou Krišan, která přiznala, že zdravotnictví je v jejich oblasti na mnohem horší úrovni než v České republice. I přesto, že bylo dětské oddělení nemocnice rekonstruováno, bylo potřeba dovybavit jej potřebnými lékařskými přístroji. Do vršacké nemocnice tak bylo dovezeno mobilní EKG pro děti, 16 germicidních lamp nutných na porodních sálech nebo JIP a váha pro novorozence. Většinu přístrojů v hodnotě 150 tisíc nakoupila a hradila Olivova nadace, část prostředků byla získána ze sponzorského daru.

Ve dnech 19. – 31. 3. 2012 zajišťovala nadace ve spolupráci s OEC odbornou stáž lékařů z této nemocnice. Lékaři měli možnost seznámit se s péčí o nemocné děti přímo v Olivově dětské léčebně, kde se doléčují zejména respirační onemocnění. Dále navštívili pediatrické a neonatologické oddělení benešovské nemocnice a Dětskou fakultní nemocnici v Praze na Karlově.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2012 navštívili zástupci Olivovy nadace Ukrajinu. Cílem jejich cesty byla návštěva několika dětských nemocničních zařízení, kam darovala lékařské přístroje. Při této příležitosti navštívili Generální konzulát ČR ve Lvově, kde proběhlo jednání s Mgr. Davidem Pavlitou – generálním konzulem a konzulkou Martinou Pavlitou o další spolupráci. Zástupci Olivovy nadace taktéž přivezli dárek žákům 62. základní školy - dětské dresy české reprezentace na fotbalové mistrovství EURO 2012. Tyto dresy byly využity při žákovském fotbalovém mistrovství EURO, které bylo ve Lvově pořádáno u příležitosti tohoto mistrovství.

Ve dnech 22.-24.6.2012 se konal druhý ročník Říčanských Olivových slavností.

Dvoudenní festiválek  byl naplněný hudbou,  zpěvem , zábavou a soutěžemi. Festival zahájilo slavnostní defilé historických motocyklů a autoveteránů. Program zahájila  Markéta Mátlová,  nejmenší diváky potěšila oblíbená  Dáda Patrasová. Starší děti přivítali populární dívčí skupinu 5 Angels a milovníci rytířských klání byli vtaženi do středověké bitvy a zúčastnili se soutěže pořádané samotnými Maltézskými rytíři. Dále vystoupili:  Heidi Janků, Trio Ivana Hlase (Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba), Jazz Combo Libčice, Chameleons, Harpyje,  Holoubek Trio a další. 

V létě nadace zorganizovala ozdravné pobyty pro děti českých krajanů ze Srbského Banátu a z vesnic Černobylské oblasti. Ubytování i strava byla zajištěna v Olivově dětské léčebně.

Děti ze Srbska v rámci programu navštívily Senát Parlamentu ČR, kde je přijal senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Pro děti krajanů z celého světa byl uspořádán ve spolupráci s o.s. Sedm Paprsků a České školy bez hranic tábor s výukou českého jazyka. Děti se seznámily s historií České republiky, v rámci výuky navštívily Prahu a Kutnou Horu, velkým zážitkem byla noční prohlídka zámku Konopiště.

20. 12. 2012 proběhlo tradiční uctění památky Aloise Olivy, zakladatele nadace a Vychovatelny v Říčanech, u rodinné hrobky, následovala bohoslužba v Kostele Sv.Rocha na Olšanech.

Adventní benefiční koncert v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v podání Markéty Mátlové a Barbory Solazo – zpěv, Jana Kalfuse – varhany, pěveckého sboru Camera Chabra. Dirigoval Prof. Lubomír Mátl. Finanční prostředky získané z dobrovolného vstupného byly použity na podporu zdravotních a sociálních programů pro děti.

| Rozdělení grantů | Grantová pravidla | Výroční zpráva |

Výsledky grantového řízení 2016

Poskytnuté nadační příspěvky z NIF - grantové řízení 2014

NP 002/2014 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Rehabilitační centrum Střediska Víteček 50 000,-
NP 003/2014 Adam Skolil Systém kontinuálního monitorování glykémie 24hod. 20 000,-
NP 004/2014 ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Soubor rehabilitačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v centru Arpida, o.s. 42 000,-
NP 005/2014 Centrum pro všechny, o.s. Hurá, jedeme na tábor 20 000,-
NP 006/2014 DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Pomůcky pro zrakově postižené děti 38 000,-
NP 007/2014 Jan Juřička Zakoupení kontinuálního monitoru glykemie Dexcom 64 20 000,-
NP 008/2014 Jan Kosíř Honzík předškolákem 30 000,-
NP 009/2014 Olivova dětská léčebna, o.p.s. Respirační nemoci a dechová rehabilitace 50 000,-
NP 010/2014 Sdružení "Piafa" ve Vyškově Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyziterapie a hipoterapie 20 050,-
NP 011/2014 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. Speciální učební pomůcky pro děti a mláde na výuku plavání pro potřeby plavecké školy PK Slávia VŠ Plzeň 5 209,-
NP 012/2014 Richard Čumpelík Zakoupení předního přídavného kolečka FreeWheel k mechanickému vozíčku 8 000,-

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2013:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub "PAPRSEK" Podpora půjčovny "PAPRSEK" - nákup kompenzačních pomůcek - 50 000 Kč

Občanské sdružení Borůvka - Rehabilitace i pro další - 30 000 Kč

Jan Třeštík - Kompenzace diabetu 1.typu - 17 000 Kč

Barbora Návarová - Pořízení sluchadla pro sluchově postižené - 18 000 Kč

 

Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2012:

 

Dětské odd.nemocnice Vršac zdravotní technika 

Karolína Anna Möckl Dvořáčková - úhrada pobytu dítěte v rehab.centru Arpida - 5.000 Kč

Olivovo evropské centrum, o.p.s. - činnost obecně prospěšné - 200.000 Kč

Diaklub Nová Paka - Ozdravný pobyt diabetických dětí ČR v Českém ráji - 5.000 Kč

Generální knzulát ČR na Ukrajině - Fotbalový turnaj dětských dresů se znakem ČR - nákup 4.708 Kč

"I MY" - Společnost pro podporu Jarní víkendové setkání rodin lidí s postižením, o.s. - 10.000 Kč

Pestrá společnost, o.p.s. - Čtyři tlapky pro Anetku - 60.000 Kč

Diagonie ČCE Čáslav - Do budovy bez barier - 60.000 Kč

ODL, o.p.s. - Pobyty pro děti s doprovodem ze sociálně slabého a znevýh. prostředí - 68.000 Kč

Občanské sdružení Borůvka, - Elektrický vozík Borovany - 60.000 Kč

Společnost pro mukopolysacharidosu - Podpora dětí nemocných mukopolysacharidosou - 60.000 Kč

Jozef Suchý - Notebook pro studium - 18.000 Kč

ODL, o.p.s. - Ozdravné pobyty pro děti se soc.znevýhodněním - 90.000 Kč

ZŠ a MŠ, Kaňka o.p.s. - Kaňka bez barier! - 49.000 Kč

Dobromysl, o.p.s. - Rehabilitace - 34.790 Kč

Adam RADEK - FO mechanický vozík FOX TANGO - 4.000 Kč

Sdružení "Piafa" ve Vyškově - Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyzioterapie a hipoterapie - 58.845 Kč

Florimon KROUZA - příspěvek na nákup dětského pulzního oxymetru - 4.500 Kč

| Rozdělení grantů | Grantová pravidla | Výroční zpráva |

Olivova nadace nemá momentálně vyhlášeno grantové řízení

| Rozdělení grantů | Grantová pravidla | Výroční zpráva |

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

| Foto | Video |

Benefiční koncert pro Olivovu nadaci

Návštěva dětí v Banátu (Srbsko)

Návštěva dětí z oblasti Černobylu

Slavnostní přivítání 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) po návratu z Afghánistánu

Říčanské Olivovy slavnosti 2011

Dar - lékařské přístroje a vybavení na pediatrické oddělení do nemocnice v srbském městě Vršac

Galerie z ozdravných pobytů pro děti z oblasti Černobylu, Srbska a jazykového tábora pro děti krajanů z celého světa I

Galerie z ozdravných pobytů pro děti z oblasti Černobylu, Srbska a jazykového tábora pro děti krajanů z celého světa II

Galerie z ozdravných pobytů pro děti z oblasti Černobylu, Srbska a jazykového tábora pro děti krajanů z celého světa III

Olivovi Říčanské slavnosti 2012

Historie Olivovny

Alois a Luisa Olivovi

Olivovna - součastnost

| Foto | Video |

 

 Ing. Hana Matějková, ředitelka
matejkova@olivovanadace.cz

 

Telefon:

+420 737 169 312

Adresa:
Olivova nadace
Olivova 224
251 01
Říčany u Prahy

 

IČ: 43751881

Bankovní Spojení:
GE Money Bank pobočka Říčany č. ú. 1000106504/0600

info@olivovanadace.cz